Kể từ khi chúng tôi bắt đầu trở lại vào năm 2000, JetBrains đã nỗ lực để trở thành nhà phát triển công cụ mạnh nhất, hiệu quả nhất trên trái đất. Bằng cách tự động kiểm tra và chỉnh sửa định kỳ, các công cụ của chúng tôi giúp tăng tốc quá trình sản xuất, giải phóng các nhà phát triển phát triển, khám phá và sáng tạo.

JetBrains làm cho việc phát triển phần mềm chuyên nghiệp trở thành một trải nghiệm hiệu quả và thú vị hơn.

Nó giúp các nhà phát triển làm việc nhanh hơn bằng cách tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại phổ biến, vì vậy bạn có thể tiếp tục tập trung vào thiết kế code và bức tranh tổng thể.

Các công cụ cần thiết cho các nhóm và nhà phát triển phần mềm

Tại JetBrains, chúng tôi tin rằng việc sử dụng đúng công cụ quan trọng cho mọi công việc. Với các sản phẩm của mình, chúng tôi đáp ứng tất cả các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm và hỗ trợ cộng tác nhóm hiệu quả.

Công cụ Developer
Bộ công cụ hoàn chỉnh của nhà phát triển

Chọn công cụ của bạn

Công cụ nhóm
Một loạt các công cụ và tích hợp cho bất kỳ nhóm nào

Xem tất cả các công cụ

Công cụ học tập
Giải pháp và cơ hội cho giáo viên và học sinh

Tìm giải pháp của bạn

Đối với developers

IDEs

IntelliJ IDEA — The most intelligent Java IDE
PyCharm — Python IDE for professional developers
PhpStorm — Lightning-smart PHP IDE
RubyMine — The Intelligent Ruby and Rails IDE
WebStorm — The smartest JavaScript IDE
AppCode — Smart IDE for iOS/macOS development
CLion — A cross-platform C/C++ IDE
DataGrip — The SQL IDE
GoLand — Capable and Ergonomic Go IDE
Rider — Cross-platform .NET IDE

Code With Me — The collaborative development service
Toolbox App — A control panel for your tools and projects

Languages & Frameworks

Kotlin — Statically typed programming language for the JVM, Android and the browser
Ktor — An asynchronous framework for creating microservices, web applications, and more
MPS — Create your own domain-specific language

.NET & VS tools

ReSharper — Visual Studio extension for .NET developers
ReSharper C++ — Visual Studio extension for C++ developers
Rider — Cross-platform .NET IDE
dotTrace — .NET performance profiler
dotCover — .NET unit test runner and code coverage tool
dotMemory — .NET memory profiler
dotPeek — Free .NET decompiler and assembly browser

Đối với các nhóm

IDEs

Space — The integrated team environment
TeamCity — Powerful continuous integration out of the box
Upsource — Code review, project analytics
Datalore — Intelligent web application for data analysis
YouTrack — The project management tool designed for agile teams
Hub — The YouTrack, TeamCity, and Upsource connector

Sản phẩm mới

Tại JetBrains, chúng tôi liên tục đổi mới công nghệ để đáp ứng nhu cầu của các nhà phát triển trong thế giới hiện đại.

Ktor

Space

Code With Me

Khách hàng

Nhiều công ty và cá nhân năng động nhất trên thế giới nhận thấy các công cụ JetBrains giúp họ sáng tạo và hiệu quả hơn.

10M+

người dùng tin tưởng các công cụ của chúng tôi

96K

tham gia mỗi tháng

Các nhà phát triển nói gì về JetBrains: 
https://www.jetbrains.com/company/customers/testimonials.html

Integrated Development Environments

.NET & Visual Studio

Team tools

Languages & Frameworks