PHÂN TÍCH DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Quesera là một đối tác đáng tin cậy giúp bạn đánh giá và xác định được dữ liệu nào cần thiết do doanh nghiệp và phát triển chiến lược dữ liệu trên nền tảng đám mây phù hợp với doanh nghiệp của bạn nhất giúp doanh nghiệp nhanh chóng đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.

Hầu như tất cả các nhà phân tích đang đấu tranh với thách thức mở rộng cơ sở hạ tầng, tìm kiếm tài năng, cải thiện chi phí và quản lý kỳ vọng ngày càng tăng từ các chức năng kinh doanh để cung cấp những hiểu biết có giá trị. Nhiều tổ chức cũng nhận ra rằng trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh và một số đã bắt đầu thúc đẩy khả năng phán đoán thông qua công nghệ Machine learning (ML – máy học). Tuy nhiên, họ nhanh chóng khám phá ML / AI mà không nhận ra rằng kho dữ liệu hiện tại của họ có thể không cung cấp tốc độ và quy mô cần thiết cho ML / AI đạt tới thành công. Nếu công ty của bạn không giỏi về phân tích dữ liệu, nó không phù hợp để sử dụng AI.

Do đó, chúng tôi có thể giúp bạn bằng cách sử dụng giải pháp Google Cloud cho phép tổ chức của bạn thu thập dữ liệu từ các silo khác nhau và truyền dữ liệu, giảm sự di chuyển dữ liệu. Vì thế, tổ chức của bạn có thể tăng tốc truy vấn mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng bên dưới. Và với quyền truy cập dựa trên vai trò, các công ty có thể dân chủ hóa các phân tích trên toàn tổ chức.

Loại bỏ các rào cản bằng cách tiếp cận toàn diện để tạo ra các kiến ​​trúc tổng thể từ đầu đến cuối
Các tổ chức thực hiện phương pháp tiếp cận toàn diện để tạo ra các kiến ​​trúc đầu cuối cho mình, tốc độ và quy mô phù hợp để thu thập dữ liệu giao dịch thời gian thực thì cần thiết trong việc xây dựng giải pháp ML / AI. Kho dữ liệu hiện đại phù hợp với nhu cầu này bằng cách có thể nhập và duy trì dữ liệu trong thời gian thực đồng thời phục vụ các truy vấn phân tích cho một số lượng lớn người dùng.

TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN NHANH CHÓNG

Thiết lập kho dữ liệu của bạn trong vài giây và bắt đầu truy vấn dữ liệu ngay lập tức. Không tốn nhiều thời gian để cấu hình, không cần lập kế hoạch dung lượng hoặc phần mềm. Chạy các truy vấn SQL nhanh từ gigabyte đến petabyte dữ liệu một cách dễ dàng.

QUY MÔ TUYỆT VỜI

Loại bỏ các vấn đề về việc lập kế hoạch dung lượng bằng cách tận dụng cơ sở hạ tầng máy chủ Google, sử dụng tính năng Auto Scaling của dịch vụ điện toán đám mây có thể thêm hoặc loại bỏ tài nguyên tính toán và lưu trữ tùy thuộc vào cách sử dụng thực tế. Đáp ứng những thách thức của việc phân tích trong thời gian thực và nhập dữ liệu trực tuyến với hiệu suất cao để tải hàng triệu dòng dữ liệu mỗi giây.

DỄ DÀNG SỬ DỤNG

Nhận thông tin chi tiết từ dữ liệu của bạn nhanh chóng với vài câu lệnh SQL đơn giản. Cho phép xem toàn bộ dữ liệu bằng cách truy vấn liên tục dữ liệu được lưu trữ theo cột quản lý bởi BigQuery, Google Cloud Storage, Google Cloud Bigtable, Google Sheets và Google Drive. Tự động nhập và trực quan hóa Google Ads và dữ liệu tiếp thị bằng BigQuery Data Transfer Service.

Máy học – một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo

Cho phép các nhà khoa học dữ liệu và nhà phân tích dữ liệu nhanh chóng xây dựng và vận hành các mô hình ML trên dữ liệu có cấu trúc hoặc bán cấu trúc quy mô lớn bằng cách sử dụng câu lệnh SQL đơn giản.

BẢO VỆ DỮ LIỆU KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ CỦA BẠN

Trải nghiệm hiệu năng, bảo mật và chức năng tiên tiến với chi phí phù hợp. Loại bỏ gánh nặng hoạt động dữ liệu bằng cách sao chép dữ liệu tự động để khắc phục thảm họa và khả năng xử lý cao mà không phải trả thêm phí. Dễ dàng duy trì bảo mật mạnh mẽ với các chính sách truy cập mịn và kiểm soát quản lý truy cập.

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để thiết lập kho dữ liệu an toàn, dễ dàng mở rộng của bạn và có được giải pháp hiệu quả về chi phí cho việc phân tích và xây dựng phương pháp học máy (ML) với GCP.