Alibaba Cloud 101 Presented locally in Vietnamese by Quesera

10:00 - 11:00 Sáng Thứ Tư ngày 16/09/2020

Zoom Webinar

Lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây từ lâu đã được coi là một phương tiện để tiết kiệm hiệu quả cho doanh nghiệp.

Không thể phủ nhận, Covid-19 đã thay đổi hoàn toàn cách các doanh nghiệp nhìn nhận cơ hội trên đám mây, khi các cách thức làm việc từ xa được nhúng vào các quy trình hoạt động. Thái độ đối với đám mây ngày nay được thúc đẩy bởi sự đổi mới và giảm thiểu rủi ro, cả hai đều được chú trọng trong cuộc khủng hoảng hiện nay.

Trong giai đoạn chuyển đổi căn bản này, chúng tôi nhận thấy một chất xúc tác đáng chú ý cho việc áp dụng đám mây ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Đây là cơ hội để bạn tham gia cùng Quesera và hiểu thêm về Alibaba Cloud:

 1. Lịch sử hành trình của Alibaba Cloud
 2. Cung cấp và phạm vi sản phẩm của Alibaba Cloud
 3. Lợi ích của Alibaba Cloud
 4. Làm thế nào để bắt đầu?
 5. Hỏi đáp với Quesera & Alibaba

Suất tham dự có hạn. Đăng ký ngay!

 • 08:30 - 09:00: Check in & Refreshment
 • 09:00 - 09:30: Giới thiệu về Zendesk
 • 09:30: 10:00: Giới thiệu các tính năng của Zendesk cho doanh nghiệp
 • 10:00 - 10:30: Demo Zendesk - Quesera
 • 10:30 - 11:00: Thảo luận với các khách hàng của Zendesk (Tiki)
 • 11:00 - 11:15: Wrap up and Q&A
 • 11:15 - 11:30: Networking

THAM GIA WEBINAR!